RIBOLLA GIALLA 2005

RIBOLLA GIALLA 2005

IGT VENEZIA GIULIA

Selekcija botritiziranih grozdov

Sorte: Rebula 100%
Tip zemlje: Opoka – Ponca Lapor/Peščenjak
Nadmorska višina: 140 m.n.v.
Lega vinogradov: jug
Donos na hektar: 20 q/Ha
Izbor iz sledečih vinogradov:
Kalvarija od 1994

Pridelava vina:
Vretje se prične v kontaktu z jagodnimi kožicami in pečkami v velikih hrastovih sodih. Po 60 – 90 dneh maceracije vino miruje preostala 6 let v sodih nato 4 let v steklenici.

V steklenici prisotne usedline ohranijo vino živo in ga ščitijo.
Priporočamo strežbo vina pri temperaturi 15°C.

    (Policy e Privacy)

    Scroll to top